Köpevillkor & medlemsvillkor

Välkommen till Träningslandslagets köp och medlemsvillkor.

Här nedan listar vi våra villkor som också innefattar dina rättigheter som kund hos oss. Läs därför noggrant igenom dessa villkoren tillsammans med vår integritetspolicy så du har full koll vad som gäller. Att läsa allt kommer ta dig ca. 7 minuter – trevlig läsning!

1. Allmänt

Dessa köpevillkor tillämpas på samtliga köp och utnyttjande tjänster gjorda på Träningslandslagets hemsida (www.traningslandslaget.se).

Vid köp och utnyttjande av tjänst hos Träningslandslaget har du som konsument bundit dig till våra köp- och uppstartsvillkor som vi beskriver nedan.

Träningslandslaget följer tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

Coacher, tjänster och produkter som finns på Träningslandslaget vid en viss tidpunkt innebär ingen garanti för att att dessa coacher, tjänster eller produkter alltid kommer att finnas tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att avsluta en tillgänglig tjänst eller sluta sälja en produkt när som helst. Om detta skulle ske specifikt för en coachingtjänst kommer vi dock underrätta dig som kund om det minst en månad i förväg.

2. TRÄNA TILLSAMMANS MED OSS

Nedan följer praktisk information om hur ditt coaching-abonnemang på Träningslandslaget fungerar. Anlitar du någon av våra coacher genom deras träningscoachning så kallar vi det också för att du är medlem och ingått medlemskap hos oss.

2.1 vad innebär ett coaching-abonnemang hos oss

Som kund hos Träningslandslaget får du via vår app tillgång till det aktuella träningsprogram som den coach du valt bygger upp och levererar löpande. Därtill får du tillgång till övriga funktioner i appen samt träningslandslagets kostsystem bestående av kalkylatorer och uträknade träningsvänliga recept. Alla kunder får ett eget login i den appen vi använder för att leverera ovanstående tjänster. Ett medlemskap hos oss och login på den appen vi använder är personligt och får inte överlåtas till en annan person.

2.2 TIDSOMFATTNING

En medlemsperiod innefattar en månad från dess att medlemskapet startas och förnyas samma kalenderdag varje månad. Blev du exempelvis kund den 26:e September kommer du vara kund hos oss fram tills den 26:e månaden efter, oavsett hur många dagar varje kalendermånad består av. 

2.3 BETALNING

Medlemskap som köps på Träningslandslagets hemsida betalas månadsvis och i förskott via betalkort. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. En betald period (medlemsperiod) innefattar en månad från dess att korttransaktioner sker och dras samma kalenderdag varje månad.

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

2.4. UPPSTART & LEVERANS AV TJÄNST

Efter genomfört köp på vår hemsida bjuder vi in dig inom 24h till vår app. Inbjudan görs till samma mejl som du registrerade ditt köp i, det är ditt ansvar att sen klicka dig via länken och färdigställa ditt konto på appen. Om du inte hittar mailet så kika i skräpposten eller hör av dig till oss per mejl eller telefon, se hemsidan under Kontakta oss

2.5 ÅLDERSGRÄNS

Endast personer över 18 år, som ej är under förmyndarskap, kan ingå ett medlemskap på Träningslandslaget. För personer mellan 16 och 18 år krävs ett skriftligt tillstånd av målsman för att genomföra köpet.

2.6 AVSLUTA MEDLEMSKAPET

A) Ditt medlemskap kommer att fortsätta löpande tills dess att medlemskapet avslutas. Det är ditt eget ansvar att avsluta medlemskapet om du inte önskar att fortsätta träna med oss. Om du inte avslutar ditt medlemskap före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemskapsavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort. För att en uppsägning av ditt medlemskap ska vara giltigt måste du logga in på <Mitt Konto> på Träningslandslagets hemsida och där trycka på <Avbryt> i kolumnen Betalalternativ. Inloggningslänk skickas ut per mejl automatiskt när du blir kund hos oss. 

OBS! Ett chattmeddelande på Facebook, instagram eller mail gäller inte som uppsägning/frysning av ditt medlemskap utan du bör alltid gå genom hemsidan. Men du är alltid välkommen att ringa oss (vardagar: kl. 10-15) ifall du skulle ha svårigheter att själv lägga in en uppsägning, se då till att ha ditt ordernummer till hands.

B) Du måste avsluta medlemskapet absolut senast dagen innan din nästa medlemsperiod för att inte ditt medlemskap automatiskt ska förnyas med ytterligare en medlemsperiod, medlemskapet avslutas då istället vid nästa medlemsperiods slut. Har du avslutat ditt medlemskap ersätts du inte för den innevarande medlemsperioden som du redan har betalat för. Träningslandslaget har ingen skyldighet att göra några återbetalningar om man som medlem inte avslutat sitt medlemskap i tid, innan nästa period påbörjas. Du har full rätt att nyttja appen och din coachingtjänst under hela din betalda medlemsperiod. Datum för när just din medlemsperiod förnyas hittar du dels i bekräftelsemailet vid första köpet men också som inloggad på <Mitt konto>. Ha du avbrutit och vill återaktivera ditt medlemskap så ber vi dig mejla oss så löser vi det tillsammans.

2.7 TIDSBEGRÄNSAT ERBJUDANDE

Om du har nyttjat ett tidsbegränsat erbjudande eller en tillfällig rabattkod kommer ditt medlemskap automatiskt att övergå till ordinarie pris efter avslutad rabattperiod.

2.8 BYTE AV COACH

Vill du byta coach så finns den möjligheten en gång per 6 månaders period. Bytet görs först efter att en ny medlemsperiod börjar. Tex pågår din medlemsperiod fram till den 10:e dagen i en kalendermånad så är det först från och med den 11:e som du får tillgång till din nya coachs träning. För byte av coach så mejlar du oss dina uppgifter och vem du vill byta till.

2.9 KONTO

Även om du avsluta ditt medlemskap ligger ditt konto och profil kvar på Träningslandslagets hemsida och ditt login på vår app läggs in som arkiverat. Om du vill att Träningslandslaget ska radera ditt konto behöver du skriftligt anmäla detta per mejl till oss. Detta gör du genom att maila info@traningslandslaget från den mailadressen som är kopplad till ditt medlemskap hos oss. Rubricera mailet kort och gott med ”Radera mitt konto”.

2.10 SJUKDOM ELLER SKADA

Om du på grund av ändrade omständigheter som du inte kan kontrollera eller råda över blir förhindrad att utnyttja ditt medlemskap (t ex längre sjukdom eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan du avsluta ditt medlemskap innan medlemsperioden löpt ut genom att meddela Träningslandslaget på info@traningslandslaget.se och bifoga ditt intyg. Vi kommer sen i nästa skede besluta huruvida omständigheten är skälig för återbetalning och ersätter dig därefter för den återstående tiden du har kvar av innevarande medlemsperiod. Medlemskapet avslutas i sådant fall från det datum som Träningslandslaget får in ditt meddelande.

3. ÅNGERRÄTT

3.1 ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN

Om du ingår ett medlemskap hos Träningslandslaget har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dagen du ingått avtal med Träningslandslaget, dvs då du godkänt dessa medlemsvillkor. Om du ångrar ditt köp måste du maila till info@traningslandslaget och rubricera mejlet med ”Ångerrätt”. 

Ångerrätten gäller endast så länge du inte har aktiverat ditt konto på vår app vi använder oss utav i vår träningscoaching. Träningslandslaget betalar tillbaka din medlemskostnad inom 30 dagar från det att vi har mottagit din ångeranmälan via mail. Observera att ångerrätten endast gäller när du startar den första medlemsperioden.För att få snabbast hjälp från Träningslandslaget rekommenderar vi dig att maila oss enligt ovan instruktioner, men du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett. Den hittar du här.

4. RESERVATION

Träningslandslaget reserverar sig för eventuella buggar eller störningar hos den appen som vi använder oss utav och kan inte hållas ansvarigt för problem som en följd av sådana felaktigheter. Träningslandslaget ansvarar inte för skada på dig eller skada orsakad av dig i samband med den träning som vi i Träningslandslaget byggt upp och ordinerat. All träning sker på egen risk, använd alltid sunt förnuft!

Träningslandslaget tar inte ansvar för sådant som utomstående påstår och publicerar på våra sociala kanaler.

5. KUNDTJÄNST

Om du har några frågor, om något har blivit fel med ditt medlemskap eller om du av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns vi tillgängliga för dig på mail, info@traningslandslaget. Övriga kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under knappen <Kontakta Oss>

6. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är vi på Träningslandslaget skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen behandlas av Träningslandslaget. OBS! Vi behandlar eller lagrar aldrig dina kortuppgifter utan det sker krypterat via vår partner Bambora. 

Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade. Träningslandslaget använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part. Genom godkännande av dessa villkor (Medlemsvillkor) godkänner du även Träningslandslagets insamling och behandling av dina personuppgifter inklusive din mailadress som vi förbehåller oss rätten att skicka ut information inklusive vår egna reklam till.

7. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

8. FORCE MAJEURE

Träningslandslaget befrias från att fullgöra leverans eller fullfölja våra tjänster om särskild omständighet utanför Träningslandslagets kontroll och som Träningslandslaget skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande. Exempel på dessa innefattar, naturkatastrof, eldsvåda, olycksfall, krig, dödsfall, myndighetsbeslut eller annat förhållande som har legat utanför Träningslandslagets kontroll och som i hög grad inverkar på Träningslandslagets möjligheter till fullgörande av avtalet. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

9. RÄTTIGHETER VARUMÄRKE & TJÄNST

Samtliga av Träningslandslagets träningspass, videos, kalkyler, logotyper, domännamn etc. är Träningslandslagets egendom och du får ej använda Träningslandslagets varumärke i kommersiellt, eller icke-kommersiellt syfte utan vårt medgivande. Som kund får du självklart tagga oss i sociala medier och printscreena delar av de pass och recept som vi levererat till dig, det är bara kul! Men vi ber dig göra detta med sunt förnuft och respekt så att det inte görs på ett systematiskt vis som i praktiken betyder att någon utomstående icke-medlem skulle kunna använda stora delar av den coaching som du som medlem betalat för. 

10. TVIST & KLAGOMÅL

Vi strävar såklart efter att samtliga våra kunder alltid ska vara nöjda! Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel, ring eller mejla oss gärna så i sådana fall. Om vi mot förmodan, trots våra ansträngningar, inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

11. FÖRETAGSINFORMATION

Träningslandslaget AB

Organisationsnummer: 559250-7197

Stämmarsundsbacken 13F

760 17 Blidö

 

Senast uppdaterad: 1 September 2020