Träningslandslagets Integritetspolicy

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Träningslandslaget AB, org nr 559250-7197

Vi vill alltid värna om den personliga integriteten, för oss är det viktigt att hantera dina personliga data under största sekretess. Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Träningslandslaget kommer därtill aldrig kunna komma åt eller kräva dina lösenord.

Personuppgifter

Genom köp och utnyttjande av tjänster på Träningslandslagets hemsida (www.traningslandslaget.se) accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Träningslandslaget AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund genom vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlas in

Vi samlar in uppgifter om dig när du handlar via vår hemsida som du själv fyller i:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer


Därtill kommer följande uppgifter samlas in som du inte själv fyller i:

 • Din IP adress kommer synas i våra serverloggar
 • Din köphistorik 

Varför samlas uppgifterna in

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål;

1) För vårt avtalsförhållandes skull:

 • För att kunna uppfylla vårt avtal med dig och leverera våra tjänster
 • För att hantera betalningarna tillsammans med vår betalpartner Bambora
 • För att kunna bjuda in dig till vår coaching-app
 • För att kunna skicka ut nyheter och erbjudanden via mail 


2) För berättigade ändamål:

 • För att kunna göra analyser på en mer aggregerad nivå i syfte att förbättra Träningslandslagets produkter och tjänster
 • För att förbättra våra tjänster 


3) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

 • punkt (1) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 • punkt (2) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster samt för den affärsmässiga ledningen av Träningslandslagets verksamhet,
 • punkt (3) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter som kommer in från hemsidan lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Dina kontouppgifter på vår coaching-app sparar vi i upp till ett år efter din senaste inloggning på kontot, detta för att underlätta en eventuell ny uppstart om du velat bli vår kund på nytt. 

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

För att kunna leverera våra tjänster använder vi system och plattformar från tredje part. Nedan kan du läsa om vilka de är, vilka uppgifter de har tillgång till och varför.

Datalagring sker genom webbmodulen WooCommerce som är vår webbshop är byggd genom. WooCommerce har endast rätt att lagra och hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs endast lagring för vår räkning. WooCommerce hanterar alla de personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss.

Vi använder tjänsten TrueCoach för förmedlande av våra träningsrelaterade tjänster. TrueCoach hanterar för vår räkning endast namn och e-postadress och de eventuella extra personuppgifter som du själv valt att fylla i när du skapar ditt konto på deras site/app. 

Utskick av nyhetsbrev sker genom Mailchimp som tillhandahålls av The Rocket Science Group, som är vårt personuppgiftsbiträde. De hanterar för vår räkning endast ditt namn och e-postadress i syfte att vi ska kunna leverera vårt nyhetsbrev till dig. Om du handlar hos traningslandslaget.se godkänner du att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post. Vill du avsluta din prenumeration finns det en länk i nyhetsbreven där du kan avsluta prenumerationen. 

Slutligen hanterar vårt personuppgiftsbiträde Bambora för vår räkning de uppgifter du lämnar vid köp i vår webbshop, för att vi ska kunna ta betalt för våra produkter och tjänster. Betalningen sker alltid krypterat via Bamboras plattform och Trängslandslaget kommer inte kunna ta del av eller kunna kräva ut dina fullständiga kortuppgifter. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra).
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig